biuro tłumaczeń warszawa - Varsovia

Tłumaczenie konsekutywne – co to jest?

Choć większość z nas kojarzy zawód tłumacza, a co za tym idzie ofertę biur tłumaczeń przede wszystkim z przekładami zwykłymi, technicznymi oraz przysięgłymi, na nich absolutnie się nie kończy. Prócz tłumaczeń pisemnych są przecież jeszcze te ustne. Z tych korzystamy wtedy, gdy spotykamy się z zagranicznymi kontrahentami, jeśli jako pisarze lub naukowcy pragniemy przetłumaczyć swoje dzieła na język obcy bądź też, w sytuacji organizowania konferencji z udziałem zagranicznych gości. Podobnie, jak w przypadku tłumaczeń pisemnych wyróżniamy kilka ich rodzajów, tak i przekłady ustne nie ograniczają się do jednego typu. Główny podział, jaki pojawia się w tym przypadku to tłumaczenia ustne konsekutywne i symultaniczne. Tym razem omówimy pierwsze spośród wymienionych. Na czym polega tłumaczenie konsekutywne? Co to jest? W jakich sytuacjach tłumaczy się wypowiedzi konsekutywnie?

Tłumaczenie konsekutywne – co to jest, na czym polega?

Nie da się ukryć, że większości z nas nic nie mówi nazwa „tłumaczenie konsekutywne”. Co to jest? Na czym polega taki przekład? Otóż wygląda to tak, że tłumacz zajmuje miejsce obok wypowiadającego się i co kilka słów lub zdań, w zależności od tego, jak ten często robi przerwy, tłumaczy obcojęzycznym słuchaczom, co ma im do przekazania. W tym przypadku dozwolone jest, by tłumacz miał pod ręką długopis i notes, i w razie potrzeby (np. gdy wypowiedzi są długie, a odstępy na tłumaczenie rzadkie) zapisywał sobie to, co najważniejsze. W ten sposób zdecydowanie łatwiej odtworzyć sens wypowiedzi. A skoro wiemy już, co rozumieć przez tłumaczenie konsekutywne, co to jest, zastanówmy się, w jakich sytuacjach najczęściej się z niego korzysta.

Tłumaczenie konsekutywne – co to jest i w jakich okolicznościach się sprawdza?

Wyjaśniliśmy już co oznacza tłumaczenie konsekutywne, co to jest. A w jakich sytuacjach należy sięgnąć po pomoc tłumacza konsekutywnego? Otóż za typowy przykład możemy tu uznać spotkania biznesowe, w których uczestniczą prezesi, dyrektorzy lub oddelegowani przez nich pracownicy reprezentujący firmy z dwóch różnych krajów, a więc porozumiewający się różnymi językami. Poza tym, z ustnymi tłumaczeniami konsekutywnymi mamy do czynienia w czasie zorganizowanych, międzynarodowych wycieczek.