biuro tłumaczeń warszawa - Varsovia

Przydatne linki

Apostille - kiedy należy je uzyskać?

Co to jest klauzula apostille?

Klauzula apostille to potwierdzenie, że nasz dokument został wydany przez odpowiedni do tego urząd, że jest on autentyczny i że dzięki temu możemy się nim posługiwać poza granicami Polski. Klauzula apostille jest poświadczeniem ostatecznym, nie wymaga zatem żadnych dodatkowych poświadczeń ani uwierzytelnień po jej uzyskaniu. Jest ona niezbędna w przypadku posługiwania się dokumentem w kraju, który jest stroną Konwencji Haskiej z 5 października 1961 roku.

Najpierw wykonujemy tłumaczenie czy poświadczenie?

Zasada jest prosta: najpierw uzyskujemy apostille na dokumencie następnie składamy go do tłumaczenia przysięgłego.  Tłumaczenie poświadczone obejmie również klauzulę i właśnie tak powinno to wyglądać.  W ten sposób tłumaczenie będzie ważne, natomiast zdobycie poświadczenia na oryginale po tłumaczeniu unieważni tłumaczenie.

Co zwalnia z obowiązku zdobywania apostille?

Warto pamiętać, że niektóre dokumenty zwolnione są z poświadczenia apostille. 16 lutego 2019 roku w życie weszło  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1191 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli. Jest to możliwe poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej . To właśnie dzięki temu rozporządzeniu niektóre dokumenty nie wymagają już klauzuli , jeśli chcemy posługiwać się nimi w państwach Unii Europejskiej. Należą do nich wszelkie odpisy aktów stanu cywilnego dotyczące urodzenia, małżeństwa, zgonu, zaświadczenia o zdolności do zawarcia małżeństwa, a także wiele innych. Te dokumenty, dzięki unijnemu zarządzeniu, nie wymagają apostille.

A co z ich tłumaczeniami? Rozporządzenie określa również i tę kwestię. Możemy znaleźć następującą informację: tłumaczenie uwierzytelnione, które zostało sporządzone przez osobę posiadającą do tego uprawnienia w jednym z państw Unii Europejskiej, zostanie przyjęte we wszystkich państwach członkowskich. Z tej informacji jasno wynika, że tłumaczenia uwierzytelnione wykonane przez polskich tłumaczy przysięgłych, których kwalifikacje do wykonywania takich przekładów potwierdza wpis na listę Ministerstwa Sprawiedliwości, powinny być uznane w każdym państwie Unii i nie wymagają klauzuli apostille. Jeśli więc dysponujemy np. skróconym odpisem aktu małżeństwa i jego tłumaczeniem poświadczonym np. na francuski i chcemy je wykorzystać we Francji, nie musimy podejmować żadnych dodatkowych kroków.